Contactar

PROTECCIÓ DE DADES:
De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) , us facilitem la següent informació del tractament:
Responsable: JOSE ROTGER GARAU, SES DEURES S/N, 07314 CAIMARI, ILLES BALEARS
Finalitat del tractament:
Mantenir una relació comercial i tramesa de comunicacions de productes o serveis
Legitimació:
Obligació legal del Responsable i consentiment de l’interessat quan escaigui.
Tipologia i conservació:
Es tracten les dades mínimes necessàries per a la fi i es conserven complint els terminis legals de prescripció.
Destinataris de cessions:
Les necessàries per a la fi del tractament i per al compliment de les obligacions legals.
Drets que us assisteixen:
Accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició.
Més informació del tractament: info@peprotger.net
Com a usuari i interessat us informem que les dades que ens faciliti estaran ubicades als servidors d’AXARNET COMUNICACIONES, S.L., dins de la UE. Veure política de privadesa d’Axarnet.

© Copyright - Pep Rotger 2023