Accessibilitat web

JOSE ROTGER GARAU s’ha compromès a fer accessible el vostre lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, o desenvolupaments finançats des d’Europa.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://peprotger.net/excloent-ne els continguts incrustats provinents d’altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Preparació i estat d’accessibilitat.

 • Aquesta declaració va ser preparada el 16 de agost de 2023.
 • El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per JOSE ROTGER GARAU.
 • Última revisió de la declaració: 16 de agost de 2023.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

 • Manca de conformitat:
  • Poden existir algunes imatges l’alternativa de les quals no estigui implementada o no sigui correcta – – Requisit 9.1.1.1 Contingut no textual UNE-EN 301549:2022
  • Als formularis, hi pot haver camps que no se n’hagin facilitat l’emplenament a través de sistemes automàtics – Requisit 9.1.3.5 Identificar el propòsit de l’entrada UNE-EN 301549:2022
  • Podrien haver-hi errors puntuals d’edició en alguna pàgina web.
  • Càrrega desproporcionada: No és aplicable.
  • El contingut no entra dins làmbit de la legislació aplicable.

Podrien existir fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.
Hi pot haver continguts de tercers que no estiguin desenvolupats en aquesta Unitat, ni sota el seu control, com a fitxers ofimàtics de diferents organismes que s’hagin de publicar en aquest lloc.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat [article 10.2.a) del RD 1112/2018 com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part daquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats daccés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web a través del següent formulari de contacte trucant al telèfon 625.431.380 de 9 a 14 hores de dilluns a divendres.

Podeu presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
 • Una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de làmbit daplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix larticle 3, apartat 4.
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits daccessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per JOSE ROTGER GARAU.

© Copyright - Pep Rotger 2023